ἀ-κῡρο-λογία

[87] ἀ-κῡρο-λογία, ἡ, = ἀκῑρία, Dion. H. de Lys. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika