ἀ-μείρω

[121] ἀ-μείρω, untheilhaftig machen, berauben, Pind. P. 6, 27 βίον τιμᾶς. Vgl. ἀμέρδω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: