ἀ-μειψιῤ-ῥυσμίη

[121] ἀ-μειψιῤ-ῥυσμίη, , Veränderung der Gestalt, Democrit. bei Diog. L. 9, 47. Das Verbum ἀμειψιρυσμέω, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: