ἀ-μετά-στατος

[122] ἀ-μετά-στατος, nicht umgestellt, Plat. Rep. II, 361e nicht wegzubringen, 378 e mit δυςέκνιπτος vrbdn; Plut. neben ἀμετάϑετος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: