ἀ-μετα-στρεπτί

[122] ἀ-μετα-στρεπτί, unverwandt, ἰέναι Plat. Rep. X. [122] 620 e; oft φεύγειν, Legg. IX, 854 c; Xen. Conv. 4, 50 Luc. Nigr. 28 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 122-123.
Lizenz:
Faksimiles:
122 | 123
Kategorien: