ἀ-μηχανάω

[123] [123] ἀ-μηχανάω, = folgd. in den Formen ἀμηχανόων Ep. ad. 244 (IX, 591) u. ἀμηχανόωσι Opp. Hal. 3, 328; falsche Wortbildungen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123-124.
Lizenz:
Faksimiles:
123 | 124
Kategorien: