ἀ-μηχανέω

[124] ἀ-μηχανέω, rath- und hülflos sein, in Verlegenheit sein u. sich nicht zu helfen wissen, Aesch. Ag. 1084; τέρμα, ich weiß das Ende nicht, 1150; oft mit folgender Frage, ὅποι τράποιντο Pers. 450; ὅπη τρ. Ag. 1512; πότερον Soph. Phil. 337; Eur. Herc. Fur. 1378, der auch τίνος πέρι ἀμηχανεῖς verb., Iph. T. 734; c. inf., Antiphan. bei Stob. ecl. I p. 224. In Prosa seltener, Her. οὐδενὸς χρήματος ἀμ., an nichts Mangel leiden, 1, 35; neben ἀπορεῖν Thuc. 7, 48, von Geldverlegenheit; βιοτεύειν ἀμηχανοῠντες, in Dürftigkeit leben, Xen. Cyr. 2, 1, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 124.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: