ἀ-μηχανο-εργοί

[124] ἀ-μηχανο-εργοί, heißen die Satyrn, u. οὐτιδανοί, bei Hes. frg. 94, ungeschickt zur Arbeit, tölpelhaft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 124.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: