ἀ-μηχανο-ποιέομαι

[124] ἀ-μηχανο-ποιέομαι, Hippocr., ungeschickt zu Werke gehen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 124.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: