ἀ-μιτρο-χίτων

[125] ἀ-μιτρο-χίτων, Hom. einmal, Iliad. 16, 419 von den Lyciern. Σαρπηδὼν δ' ὡς οὖν ἴδ' ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους δαμέντας, welche Röcke ohne Mitra hatten; vgl. μίτρα; unter χιτών ist hier aber der Panzer zu verstehen, wie in χαλκοχίτων, vgl. χιτῶνα χάλκεον Iliad. 13, 439.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: