ἄ-μιτροι

[125] ἄ-μιτροι, παῖδες, noch nicht mannbare Mädchen, die den Leibgürtel noch nicht angelegt haben, Callim. Dian. 14, Schol. μὴ διαπαρϑενευόμεναι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: