ἀ-μυστεί

[132] ἀ-μυστεί, Clem. Al., = ἀ-μυστὶ πίνειν, in einem Zuge trinken, ohne die Lippen zu schließen (μύω), Anacr. 8, 2. 17, 2; Luc. Tox. 45.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: