ἀ-μυστ-αγώγητος

[132] ἀ-μυστ-αγώγητος, nicht in die Mysterien eingeweiht, Sp.; ἀμυστηρίαστος, Schol. Theocr. 3, 51.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: