ἀ-μύλιον

[130] ἀ-μύλιον, τό, Knchen, ἐκ στέατος γίγνεται Arist. Probl.; Euang. com. bei Ath. XIV, 644 e; Plut. tranqu. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: