ἄ-μυλον

[130] ἄ-μυλον, τό, Kraftmehl, Ssärke, vgl. Ath. XIV, 647 e, von Köchen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 130.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: