ἀ-νόημα

[239] ἀ-νόημα, τό, dummer Streich, Ggstz von εὐνόημα, Stob. ecl. 2, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: