ἀ-νόημων

[239] ἀ-νόημων, ον, unverständig, ohne Nachdenken, Od. 2, 270. 278. 17, 273. Auch Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: