ἀ-πάρ-βολος

[280] ἀ-πάρ-βολος κρίσις, eine Klage, bei welcher kein Succumbenzgeld, παραβόλιον, erlegt wird, Böckh Staatsh. II p. 408.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: