ἀ-παίωνες

[275] ἀ-παίωνες, ἀκταί, gesanglose, traurige, Soph. frg. 469, was man auch ἀπ-αίων erkl. u. mit δυςαίων verglichen hat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 275.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: