ἄ-παις

[275] ἄ-παις, αιδος, 1) kinderlos, τοκέες Aesch. Pers. 572 u. öfter; οὐσία, ohne rechtmäßige Erben, Soph. Tr. 907; τέκνων Eur. Suppl. 35; ἔρσενος γόνου, ohne männliche Nachkommen, Her. 1, 109; vgl. 3. 66; ἀῤῥένων παίδων Andoc. 1, 117; vgl. Plat. Legg. XI, 925 c; γνησίων παίδων Is. 3, 1. – 2) Νυκτὸς παῖδες ἄπαιδες Aesch. Eum. 987, alte Töchter der Nacht, die nicht mehr Kinder sind.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 275.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika