ἀ-παρ-ακολούθητος

[279] ἀ-παρ-ακολούθητος, 1) dem man nicht folgen kann, unbegreiflich, Schol. Il. 11, 245. – 2) inconsequent, adv., M. Anton. 2, 16. 5, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: