ἀ-παρ-εγ-χείρητος

[280] ἀ-παρ-εγ-χείρητος, dem nicht beizukommen ist, untadelhaft, Plat. Locr. 95 a u. Sp. – Adv., -ήτως ὡμοι-ωμένον, unübertrefflich ähnlich, D. Sic. 4, 78.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: