ἀ-παῤ-ῥησίαστος

[280] ἀ-παῤ-ῥησίαστος, nicht freimüthig, Cic. Attic. 9, 2; Luc. Calumn. 9; πολιτεία, wo man nicht frei reden darf, Pol. 23, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: