ἀ-πείρητος

[284] [284] ἀ-πείρητος, η, ον, auch zweier Endgn, ep. u. ion. = ἀπείρᾱτος, 1) unversucht, unerprobt, πόνος Il. 17, 41; ἔστωμηδὲν ἀπείρητον Her. 6, 9, 3. – 2) akt., der nichts versucht hat, keinen Versuch gemacht hat, Il. 12, 304; οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύομαι Od. 2, 170, unerfahren; ἀπειρήτη φιλότητος H. h. Ven. 133; Luc. Nigr. 15 τῆς παῤῥησίας.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 284-285.
Lizenz:
Faksimiles:
284 | 285
Kategorien: