ἀ-πειρία

[285] ἀ-πειρία, , 1) Unerfahrenheit, Unwissenheit, Thuc. 1, 80; καὶ ἄγνοια Plat. Crit. 107 b; ὑπὸ ἀπειρίας, δι' ἀπειρίαν, aus Unkunde, Theact. 167 d Gorg. 518 d, u. so Folgd. – 2) Unendlichkeit, Ggstz πέρας, Plat. Phil. 16 c; καὶ μῆκος χρόνου Legg. III, 676 a; κόσμων, Zahllosigkeit, Epicur. D. L. 10, 45. 116.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: