ἀ-πειρο-λεχής

[285] ἀ-πειρο-λεχής, ές (λέχος), des Ehebetts unkundig, Artemis, Ar. Th. 119.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: