ἀ-πειρό-καλος

[285] ἀ-πειρό-καλος, im Schönen unerfahren, geschmacklos, καὶ ἀπαίδευτος Plat. Legg. VI, 775 b; τὸ ἀπ., = vor., Xen. Mem. 3, 10, 5; mit kleinen Kostbarkeiten prunkend, Dem. 24, 183; vgl. Luc. Alex. 21 Nigr. 24; Plut. oft = gemein denkend u. handelnd.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: