ἀ-πειρο-πάθεια

[285] ἀ-πειρο-πάθεια, , 1) Freiheit von Leiden oder Leidenschaften? – 2) unendliches Leiden, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: