ἀ-πειρο-παθής

[285] ἀ-πειρο-παθής, ές, 1) frei von Leiden od. Leidenschaften. – 2) unendlich leidend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: