ἀ-πειρο-πληθής

[285] ἀ-πειρο-πληθής, ές, von unendlicher Menge, Schol. Nic. Th. 810.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: