ἀ-πειρό-πλους

[285] ἀ-πειρό-πλους, der Seefahrt unkundig, Sp., wie Luc. dom. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: