ἀ-περί-ληπτος

[288] ἀ-περί-ληπτος, nicht umgrenzt, uneingeschränkt, ἐξουσία Plut. Pomp. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: