ἀ-περι-μέριμνος

[288] ἀ-περι-μέριμνος (μέριμνα), unbekümmert, unüberlegt, ἀπεριμερίμνως κόπτειν τὴν ϑύραν Ar. Nub. 137, auf eine Weise, die sich für den Denker nicht paßt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: