ἀ-πληστία

[292] ἀ-πληστία,, , Unersättlichkeit, πλούτου, unersättliche Begierde nach Reichthum, Plat. Rep. VIII, 562 b; χρυσοῠ Legg. VIII, 831 d; Lys. 12, 19; τρόπων Dem. 24, 123; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: