ἀ-πληστεύομαι

[292] ἀ-πληστεύομαι, unersättlich, heißhungrig sein, Sp., wie Schol. Od. 12, 85; Eustath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: