ἀ-πλήστ-οινος

[292] ἀ-πλήστ-οινος, ἀρυσάναι, unersättlich im Wein, Timon. bei Ath. X, 445 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 292.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: