ἀ-πορέω

[321] ἀ-πορέω, ein ἄπορος, d. i. ohne Mittel u. Wege sein, a) Mangel leiden, Ggstz πλουτέω Plat. Conv. 203 e; gew. τινός, z. B. τοῦ ἀπορεῖς; Soph. Phil. 886; τροφῆς Thuc. 8, 81; παραδειγμάτων Plat. Rep. VIII, 557 d; συμμάχων Xen. Cyr. 4, 2, 39; ἀργυρίου Lys. 19, 21; ἐπιτηδείων Pol. 3, 79. – b) in Verlegenheitsein, sich nicht zu helfen wissen, absol., Her. 1, 191. 6, 134; Thuc. 2, 102 u. Folgde; auch med., Her. 2, 121, 3; Xen. An. 3, 5, 8; Plat. Soph. 264 c u. sonst; ἀπορούμενος mit δυςχρηστούμενος verbunden, oft Pol., z. B. 20, 5. Mit folgenden Fragewörtern: nicht wissen, ὅ, τι λέξω Soph. O. R. 485; ποῖ τράποιτο Thuc. 1, 63; ὅ, τι χρήσαιτο αὐτοῖς Plat. Prot. 321 c; ὅπως ἀποβήσεται Her. 1, 75; ὅτῳ τρόπῳ διασωϑήσεται Thuc. 3, 109; ὅπως δεῖ χρῆσϑαι Xen. Cyr. 4, 3, 19; Folgde; εἰPlat. Prot. 326 c. Auch τί, in Beziehung auf etwas, τὴν ἔλασιν Her. 3, 4; vgl. 4, 179; ταῠτα Thuc. 5, 40; ἃ αὐτὸς ἀπορῶ Plat. Prot. 348 c; vgl. Crat. 409 c. Auch τῷ πράγματι, bei einer Sache, od. über die Lage, Xen. An. 1, 5, 13, vgl. 3, 8; Plut.; – περί τινος Plat. Gorg. 462 b u. öfter. Bei Plat. Alc. II, 142 d sequ. μή. – Auch c. inf., κρῖναι Ar. Vesp. 590; Dem. 21, 207; vgl. Xen. Oec. 8, 10; Plut. Them. 10. – Pass., οὐδὲν ἀπορεῖται τῶν δεομένων γίγνεσϑαι, man ist über das, was geschehen soll, nicht verlegen, Xen. Lac. 13, 7, wie ἀπορηϑεὶς περὶ τούτων Dem. 27, 53; aber τὸ ἀπορούμενον pass. Plat. Soph. 243 b; ἀπορηϑέν Legg. VII, 799 c. – Von Arist. an oft = eine Frage aufwerfen, bes. ἀπορεῖται, quaeritur; vgl. Pol. 1, 64; so pass. ἀπορούμενον, der Gegenstand der Untersuchung, Plat. Soph. 243 b; τὸ ἀπορηϑὲν περὶ αὐτῶν Legg. VII, 799 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 321.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: