ἀ-πόρθητος

[321] ἀ-πόρθητος, unzerstört, Il. 12, 11; Her. 6, 28; Aesch. Pers. 340; χώρα, unverwüstet, Eur. Med. 826, wo ein cod. ἀπορϑήτη hat; unzerstörbar, χώρα νομιζομένη Din. 1, 73; vgl. Lys. 33, 7; Λάκωνες ἀπόρϑητοι Antiphan. bei Ath. XV, 681 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 321.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: