ἀ-πόρημα

[321] ἀ-πόρημα, τό, die Streitfrage, Plat. Phil. 36 e; oft Arist.; Verlegenheit, Schwierigkeit, Pol. 31, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 321.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: