ἀ-προς-αύδητος

[339] ἀ-προς-αύδητος, nicht angeredet, nicht gegrüßt, Plut. fac. orb. lun. 5, wo früher ἀπροςάντητος stand.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika