ἀ-πρόῤ-ῥητος

[339] ἀ-πρόῤ-ῥητος, nicht vorhergesagt, Plat. Legg. XII, 968 e, nach Ast's Verbesserung für ἀπόῤῥητα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: