ἀ-προς-μιγής

[339] ἀ-προς-μιγής, ές, = folgdm, Steph. Byz. v. Σῆρες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika