ἀ-προς-μήχανος

[339] ἀ-προς-μήχανος, dass., Schol. Ap. Rh. 1, 1053.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika