ἀ-προ-δι-ηγήτως

[338] ἀ-προ-δι-ηγήτως, ohne vorangegangene Erzählung?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: