ἀ-πρό-βουλος

[338] ἀ-πρό-βουλος, = ἀπροβούλευτος. – Adv., Aesch. Ch. 611 u. Sp., wie Dio Chrys. II, 293 ἀπροβούλως εἰςέφερον τὰ ψηφίσματα, wo Vales. ἀπροβούλευτα emendirt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: