ἀ-προ-κατα-σκεύαστος

[338] ἀ-προ-κατα-σκεύαστος, unvorbereitet, Dion. Hal. διηγήσεις Iud. de Is. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: