ἀ-πρό-κοπος

[338] ἀ-πρό-κοπος Maneth. 3, 375, ohne Fortgang, dem nichts gelingt, neben ἐπαρίστερος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: