ἀ-προ-νόμευτος

[338] ἀ-προ-νόμευτος, nicht durch feindliche Streifereien geplündert, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: