ἀ-πρό-ξενος

[338] ἀ-πρό-ξενος, ohne Gastfreund, πρόξενος Aesch. Suppl. 236.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 338.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: