ἀ-πτώς

[341] ἀ-πτώς, ῶτος (πίπτω), nicht fallend, fest stehend, nicht irrend, δόλος Pind. Ol. 9, 99; λόγος Plat. Rep. VII, 534 c; ϑάλαμος Antiphil. 40 (VII, 375, vgl. IX, 588); Plut. Comp. Cat. et Arist. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: